home
zon pv
thermische zon
passieve zon
wind
Waterkracht
biomassa
opslag in de bodem
wkk
warmtepomp
brandstofcel
gasvormige en vloeibare energiedragers
andere vormen
besparing
diversen

Zonnewarmte (actief)

Warmte van de zon kan op verschillende manieren gebruikt worden. Een bekende toepassing is de zonneboiler, een apparaat dat koud leidingwater verwarmd. Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat. De zonnecollector vangt het zonlicht op. Door de collector stroomt water dat door de zon wordt opgewarmd en dan wel 90 graden C kan worden.
 • Project bureau Duurzame Energie
  Site met informatie over duurzame energie. Ook voor vragen over zonneboilers thuis. Na de restyle is het overzicht een beetje zoek.
 • Warmteweb
  Enkele verschillende zonneboilers op een rijtje gezet (Ga naar Energie > Zonneboilers.
 • Holland Solar
  Nederlandse belangenorganisatie voor zonne-energie. Korte beschrijving van activiteiten, nieuwtjes en leden.
 • My Solar
  Site met een handige 'wizard' om te bepalen wat voor zonneboiler het best bij uw situatie aansluit.
 • Energie 2050
  Energie 2050 stimuleert een duurzame energievoorziening in Brabant. D.w.z. zuiniger omgaan met energie en veel meer dan nu gebruik maken van duurzame energiebronnen.
 • IEA Solar Paces
  Site met enige informatie over elektriciteitsopwekking met zonnewarmte.
 • Dakweb
  Artikel over grootschalige dakelementen met geïntegreerde zonneboiler.
  (voor meer artikelen: zoek op de website naar zonneboiler)
 • Bel de Zon
  Producten van verschillende leveranciers worden hier beschreven. Korte beschrijving over de werking van een zonneboiler.
 • SolTherm Europe
  Soltherm is de organisatie voor informatie-uitwisseling en marktontwikkeling op het gebied van zonneboilers.
 • Ruimte voor Zonnewarmte
  De stichting 'Platform Ruimte voor Zonne-energie' heeft een éénmalige Novem subsidie-aanvraag verricht waardoor investeren in collectieve zonnewarmte-systemen nu zeer aantrekkelijk en rendabel is. Met overzicht gerealiseerde projecten.
 • Cees Bakker
  Praktijkvoorbeeld van Cees Bakker, die zijn kennis wil delen met anderen. Met de een totaaloverzicht van de voortgang bij het project Stad van de Zon.
 • TREC (Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation)
  Website van het Europees-Arabische netwerk van wetenschappers en specialisten die de massale bouw van zonthermische krachtcentrales met zeewaterontzilting bepleit. Die moeten worden gebouwd in Noord-Afrika en het Midden Oosten.
 • Nederlandse Zonne-Energie Maatschappij
  Tekst van de poster die bij het Innovatieplatform op 10 november 2004. Beschrijft zonthermische electrische centrales m.b.v. CSP (Concentrating Solar Power). Voor meer informatie zie ook Stichting Gezen, www.CSPower.org