home
zon pv
thermische zon
passieve zon
wind
Waterkracht
biomassa
opslag in de bodem
wkk
warmtepomp
brandstofcel
gasvormige en vloeibare energiedragers
andere vormen
besparing
diversen

Warmtepomp

Een warmtepompsysteem, vergelijk een koelkast, is een gesloten systeem van een vloeistof en damp met een verdamper, pomp (compressor), warmtewisselaar (condenser) en een expansieventiel. De pomp zuigt de koude damp aan uit de verdamper en perst deze samen. Hierdoor wordt de damp warm. In de warmtewisselaar geeft de damp vervolgens zijn warmte af aan bijvoorbeeld water. De damp gaat dan over in vloeistof (condensatie). Via het expansieventiel komt de vloeistof weer in de verdamper, en de cyclus kan opnieuw beginnen. Op deze wijze wordt "warmte" met een lage temperatuur "opgepompt" naar warmte met een hoge temperatuur, vandaar de term warmtepomp. De hiervoor benodigde energie is elektriciteit om de compressor te laten werken.
 • New-Energy TV
  Een videoreportage over "hoe werkt een warmtepomp": Een toepassing in een woonhuis met bijgebouw.
 • Warmteweb
  Site van met een over warmtepompen
  (kies op de site: Producten > Duurzaam > Warmtepompen). Een flink aantal leverancies worden genoemd.
 • IEA Heat Pump Centre
  Op de site is alles te vinden over warmtepompen. Veel informatie over onderzoeksresultaten, newsletter, projecten en natuurlijk de werking van warmtepompen.
 • Restwarmte
  De grootste kostenbesparingen en milieuvoordelen zijn te bereiken als er zowel koeling als verwarming nodig is.( Kies: Theorie > Warmtepomp)
 • Stichting Warmtepompen
  De Stichting Warmtepompen wordt gevormd door meerdere gerenommeerde leveranciers en fabrikanten van warmtepompen en treedt sinds 1996 op als brancheorganisatie en als centraal aanspreekpunt.
 • Techneco
  Bedrijf dat zich richt op de verkoop, toepassing en advisering van duurzame energiesystemen. Een kort helder stuk over warmtepompen (zie producten > warmtepompen).