home
zon pv
thermische zon
passieve zon
wind
Waterkracht
biomassa
opslag in de bodem
wkk
warmtepomp
brandstofcel
gasvormige en vloeibare energiedragers
andere vormen
besparing
diversen

Warmtekrachtkoppeling

Warmte en elektriciteit worden meestal gescheiden opgewekt. Het is echter ook mogelijk de warmte en elektriciteit gelijktijdig op te wekken: we spreken dan van warmtekrachtkoppeling (WKK).