home
zon pv
thermische zon
passieve zon
wind
Waterkracht
biomassa
opslag in de bodem
wkk
warmtepomp
brandstofcel
gasvormige en vloeibare energiedragers
andere vormen
besparing
diversen

Waterkracht

Met behulp van de kracht van stromend of vallend water kan elektriciteit worden opgewekt, door het water via een turbine te laten stromen. Gezien de geringe vervalhoogten in Nederland kan waterkracht slechts een bescheiden rol spelen. In Nederland staan in totaal vier grote waterkrachtinstallatie met een gezamenlijk vermogen van 37,3 MW.
Voor meer informatie over waterkracht wordt verwezen naar: