home
zon pv
thermische zon
passieve zon
wind
Waterkracht
biomassa
opslag in de bodem
wkk
warmtepomp
brandstofcel
gasvormige en vloeibare energiedragers
andere vormen
besparing
diversen

Koude- en warmteopslag in de bodem

Koude- en warmteopslag zijn minder bekende duurzame energiebesparende technieken. Het principe van koudeopslag is eenvoudig. In de grond waar zich watervoerende zandlagen (aquifers) bevinden, worden twee putten geslagen. EÚn put fungeert als 'koude bron', de andere als 'warme bron'. In het winterseizoen wordt grondwater uit de warme bron opgepompt. Het water wordt via een koeltoren of warmtewisselaar met koude buitenlucht afgekoeld en vervolgens in de koude bron ge´njecteerd. In het zomerseizoen verloopt het proces in omgekeerde richting. Als er koude vraag is, wordt water uit de koude bron opgepompt en gebruikt voor koeling van een gebouw of proces. Het opgewarmde grondwater wordt ge´njecteerd in de warme bron.
Bij warmteopslag wordt juist de warmte, die in het zomerseizoen is opgeslagen, gebruikt in de winter voor het verwarmen van een gebouw of proces.
 • IF Technology
  Adviesbureau voor water, bodem en energie. Op de website wordt kort aangegeven hoe opslag in de bodem werkt. Daarnaast worden projecten genoemd.
 • Duratherm
  Duratherm is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en uitvoeren van aardwarmtesystemen ten behoeve van warmtepompen en koeling. Op de site zijn voorbeeldprojecten en korte inleidingen te vinden.
 • GeoComfort
  GeoComfort levert systemen voor lange termijn energie opslag in de bodem (LTEO). Het bedrijf is ontstaan uit een nauwe samenwerking tussen adviesbureau (voor installaties ten dienste van het comfort of het proces en met respect voor het milieu), Installect (www.installect.nl) te Baak, en Dura Vermeer Ondergrondse Infra. De combinatie van kennis van bovengrondse comfort installaties en ondergrondse realisatie van hoogwaardige boringen heeft geleid tot een nieuw product, een unieke gepatenteerde monobron, de GeoThermic. GeoComfort is hiermee in staat innovatieve LTEO-systemen te leveren met garantie
 • A.P. van den Berg Duurzame Energie
  A.P. van den Berg ontwerpt en levert duurzame energiesystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van bodemwarmte. Voor informatie en projecten klik op 'Duurzame energie' > 'products' of 'projects'.
 • Groenholland
  Adviesbureau op het gebied van milieutechniek met specialisme BODEM. Geeft een overzicht van energie-opslag in de bodem. Leuk overzicht (zie geo-energie).