home
zon pv
thermische zon
passieve zon
wind
Waterkracht
biomassa
opslag in de bodem
wkk
warmtepomp
brandstofcel
gasvormige en vloeibare energiedragers
andere vormen
besparing
diversen

Gasvormige en vloeibare energievormen

Voor meer informatie wordt verwezen naar:
Gassen
 • Energie uit druk van aardgas
  Site over de theorie van aardgasexpansie: Het expanderende aardgas kan op dezelfde manier benut worden als bij stoom in een turbine of een zuigermachine voor de aandrijving van een elektriciteitsgenerator of een werktuig.
  Daarnaast zorgt de verlaging van de druk in het aardgasleidingnet voor een eneorme energie besparing.
 • Biohydrogen
  Platform t.b.v. uitwisseling van informatie over biologisch geproduceerd waterstof en andere waterstof onderwerpen
 • ECN - Gasvormige energiedragers
  Onderzoeksgroep van ECN. Zij doen onderzoek naar verschillende gassen, die toegepast kunnen worden in motoraandrijving en energieproductie.
 • NWV Kennisbank
  De NWV-kennisbank bevat artikelen en presentaties (veelal in engels) over de toepassing van waterstof in de duurzame energiehuishouding. Zie ook www.waterstof.info
 • Watertof
  Deze site geeft uitleg over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van een toekomstige waterstofeconomie in Nederland. Erg informatief.
 • Nordic Hydrogen Energy Foresight
  Project van de Scandinavische landen om te zoeken naar manieren om te komen tot een waterstof maatschappij. Verschillende projecten in de Scandinavische landen worden aangegeven.
 • The Hydrogen Community
  Site verteld alles over waterstof als energiedrager. Allerlei aspecten worden benaderd o.a.: waarom waterstof, veiligheid.
Vloeistoffen
 • Biobrandstoffen
  Pure Plantaardige Olie (PPO) als alternatieve brandstof voor dieselmotoren