home
zon pv
thermische zon
passieve zon
wind
Waterkracht
biomassa
opslag in de bodem
wkk
warmtepomp
brandstofcel
gasvormige en vloeibare energiedragers
andere vormen
besparing
diversen

Diversen

Voor meer informatie over energie wordt verwezen naar:

Overheidsinstellingen
 • Projectbureau Duurzame Energie
  De site van het Projectbureau Duurzame Energie (PDE) heeft een grote hoeveelheid aan informatie over duurzame energie en financiële regelingen met betrekking tot duurzame energie.
 • Novem
  Site met energieprogramma's en subsidieaanvragen. Naam van de organisatie is veranderd in SenterNovem.
 • Caddet Renewable Energy
  CADDET bevordert internationale kennisuitwisseling van nieuwe technieken op het gebied van energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Site heeft een uitgebreide database met 'duurzame energie' projecten.
 • Caddet Energy Efficiency
  Site heeft een uitgebreide database met projecten, die energie besparend en/of efficiënt zijn.
 • EU Directorate-general for Energy and Transport
  Site van EU Directoraat met een uitgebreide 'atlas' over duurzame energie met o.a. markt potitie, potentieel, succesfactoren, status technische ontwikkeling.
 • Eufores
  Europese organisatie voor promotie van duurzame energie
 • Greentie Site
  GREENTIE is een database van internationale leveranciers (producenten) wier technologieŽn gericht zijn op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
 • Energy Technology Data Exchange
  De site bevat een database met artikelen over energie (meer dan 3 miljoen). Eerst registreren (gratis voor Nederlanders)
 • IEA
  Site van de Internationaal Energie Agentschap
 • National Renewable Energy Laboratory
  Site van de Amerikaanse overheid met veel informatie over duurzame energie en energietechnologie.
 • Energy Efficiency and Renewable Energy
  Ministerie van Energie in de VS.
 • European Energy Forum
  The European Energy Forum is an informal and neutral forum where topical energy related subjects linked to the European Union political dialogue are presented.
 • Natural Resources Canada
  Site van de Canadese "senternovem" met (gratis) software.
Onderwijs/onderzoeksinstellingen
 • Peak Oil Alert
  Ins en outs over de naderende oliepiek. Commentaren op alternatieve energiebronnen. Nieuws en feiten. Speciaal gericht op de Nederlandse situatie.
 • Energieonderzoek Centrum Nederland
  Wetenschappelijk energieonderzoek gericht op Duurzame Energie (in de Gebouwde Omgeving).
(Ideële) organisaties
Duurzame ontwikkeling
 • De Duurzaamsite
  Wil een platform voor duurzame ontwikkeling worden, met o.a. publiciteitsmedium, ontmoetingsplaats, archief, discussieforum.
 • Beste Milieu-Directories
  Uitgebreide linkspagina naar milieu- en energie-sites.
 • Nu Duurzaam
  Forum met (serieus, hapsnap) nieuws over duurzame energie.
 • The Sustainable Energy and Economy Network
  Energie in relatie met milieu, economische ontwikkeling en mensen rechten.
 • »e« to the power of five
  Europese 'Business association' van de Duurzame Energie industrie
 • Common Purpose
  Een non-profit organisatie ter bevordering van duurzame energie.
 • Startpagina
  Heel veel links
 • Energieportal.nl
  EnergiePortal.nl is een site waar particulieren, het bedrijfsleven, NGO's en de overheid samenkomen voor nieuws en discussie over energie-innovaties. Veel actuele info en interessante reviews. De site heeft acht verschillende rubrieken.
 • New-energy.TV
  New-energy.TV is een webomroep die drie keer per week een videoboodschap publiceert over een onderwerp in de alternatieve energiesector.
 • Voetafdruk
  Jaarthema van de Nationale Jeugdraad. Helder wordt uitgelegd wat (duurzame) energie is. Verder o.a. links en een stukje over duurzaam toerisme.