home
zon pv
thermische zon
passieve zon
wind
Waterkracht
biomassa
opslag in de bodem
wkk
warmtepomp
brandstofcel
gasvormige en vloeibare energiedragers
andere vormen
besparing
diversen

Brandstofcellen

De brandstofcel is een soort accu met twee elektroden, de anode en de kathode, gescheiden door een elektroliet laag. Door elektrochemische reacties ontstaat er een spanningsverschil tussen de anode en de kathode. De energie die daarbij vrijkomt, staat direct ter beschikking als elektriciteit.
De brandstofcel verkeert vooralsnog in de fase van productontwikkeling. Een eerste proef met een brandstofcel in Nederland wordt uitgevoerd bij de vuilverbrandingsinstallatie van Duiven.
Voor meer informatie over brandstofcellen wordt verwezen naar: