home
zon pv
thermische zon
passieve zon
wind
Waterkracht
biomassa
opslag in de bodem
wkk
warmtepomp
brandstofcel
gasvormige en vloeibare energiedragers
andere vormen
besparing
diversen

Biomassa en Afvalverwerking

Afval en biomassa kunnen omgezet worden in energie door verbranding, vergassing of vergisting. Verbranding van afval en biomassa is al heel gewoon. De warmte die bij de verbranding vrijkomt wordt benut voor elektriciteitsproduktie.
Vergassing is het bij hoge temperatuur winnen van gasvormige brandstof uit koolstofhoudend afval. Het gas dat geproduceerd wordt is een redelijk schone energiebron. De techniek is echter nog niet ver ontwikkeld. Op dit gebied wordt uitgebreid onderzoek verricht.
Voor makkelijk verteerbare vormen van biomassa, zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en mest, kan vergisting dienst doen om biogas en andere goed toepasbare produkten, zoals compost en gedroogde meststoffen te produceren geproduceerd. Voor meer informatie over biomassa en afvalverwerking wordt verwezen naar:
 • Platform Bio-Energie
  Stichting Platform Bio-Energie is de overkoepelende organisatie voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie van energie uit biomassa. Site bevat o.a. een agenda, nieuws en een lijst van deelnemende organisaties.
 • European Energy Crops InterNetwork
  Uitgebreide database met artikelen over Energie uit gewassen.
 • Bio-Energie Wageningen
  Fundamenteel en toegepast onderzoek naar het potentieel van bio-energie.
 • Biobrandstoffen
  PPO (Pure Plantaardige Olie) als alternatieve brandstof voor dieselmotoren. Op de site is alle informatie te vinden over olie uit koolzaad: voorbeeld, milieu, techniek, ombouwen voor vrachtauto's.
 • Biomasster
  De site bevat informatie over projecten op het gebied van bio-energie: projectenoverzicht
 • Phyllis
  Phyllis is een database die informatie bevat over de compositie van biomassa en afval. Erg specialistisch, erg handig.
 • Eubionet
  European bioenergy network (AFBnet) promote het gebruik van biomassa in Europa. Site bevat een lijst artikelen t/m 2003. Status van de site is op dit moment onbekend
 • Biomass Program US
  Het biomassaprogramma van de VS met informatie over techniek en artikelen.